bt365合法吗
课程标准
《创意化妆》课程标准 课程编号:              ... [详细]
2017-04-19
《化妆基础》课程标准   一、课程性质 本课程是专业必修课,是本专业学生设计能力培养的主打课程,属职业核心技能课。课程着重培养学生的对化妆知识的熟悉,具备使用各种化妆工具和技法掌握能力... [详细]
2017-04-19
《实用化妆》课程标准 课程编号:              ... [详细]
2017-04-19
《调酒》课程标准   课程编号:             ... [详细]
2017-04-19
《晚装盘发》课程标准 课程编号:              ... [详细]
2017-04-19
《专题化妆》课程标准 课程编号:              ... [详细]
2017-04-19
6/6条 1/1页